0232.211.826 licinfoiasi@liis.ro

DE CE ARTĂ ȘI TIC?

Evoluția societății umane actuale cunoaște un ritm nemaiîntâlnit. Activităţile de tip artistic au dezvoltat sensibilitatea umană, au cultivat cu precădere armonia, inteligenţa estetică şi au reprezentat întotdeauna un mod de manifestare a creativităţii umane.
Educația permanentă a devenit, pentru omenire, o paradigmă cu sens, iar pentru Artă, o provocare! În artele vizuale, exprimarea cu ajutorul mijloacelor materiale, clasice, se completează cu mijloacele computerizate. Cu alte cuvinte, arta materială este în simbioză cu arta virtuală. Limbajul plastic este comun, doar materialele și tehnicile de realizare sunt diferite.
Creativitatea artistică a elevilor poate fi stimulată cu ajutorul computerului și a instrumentelor digitale. Cu cât elevii vor fi mai alfabetizați vizual, cu atât vor deveni mai conștienți și mai critici (într-un sens constructiv) în evaluarea produselor estetice ale culturii digitale contemporane. Dacă la început nu s-a pus accent prea mare pe latura estetică, în zilele de azi se acordă o importanță din ce în ce mai mare nu numai conținutului de informații al unui site web, de exemplu, dar și esteticii, dinamicii și atractivității lui.
Utilizarea tehnologiei informatice în educația artistică oferă elevilor diferite oportunități, cum ar fi: accesul rapid la informații despre artiști și lucrări ale acestora, vizitarea muzeelor și galeriilor virtuale de artă, vizualizarea unor filme și tutoriale de educație artistică, etc. În același timp, le înfățișează elevilor un mediu viu, interactiv, care cultivă programat curiozitatea, creativitatea, inventivitatea și experimentarea individuală și de grup, oferindu-le, totodată, acces la diversitatea lumii.
Grafica digitală, editarea imaginilor, video, web designul prezintă elevilor excelente oportunități pentru dezvoltarea competențelor într-un domeniu larg de aplicabilitate al software-urilor și tehnologiilor de comunicare, din care amintim: prelucrarea computerizată a imaginii, fotografia digitală, animația, video, designul tridimensional, designul web, DTP (Desktop Publishing, tipografia digitală) etc. Specializarea în noile tehnologii ajută tinerii să se pregătească pentru piaţa de muncă a industriilor creative: mass-media, publicitate, producţia TV şi de filme etc.
Elevii noștri sunt puternic motivaţi să înveţe şi să creeze lucrări artistice folosind TIC, în special programele grafice, video și de editare a imaginii. Suntem alături de ei și, împreună, credem că o educație construită pe baza unui set de valori este o educație sănătoasă. Valorile în care credem sunt: entuziasm, integritate, rezultate măsurabile și o bună pregătire pentru piața de muncă.

Echipa de lucru

Designer website: Prof. dr. arte vizuale ANIȘOARA MUNTEANU
Întreținere website: Prof. dr. arte vizuale ANIȘOARA MUNTEANU
Consultanți: EMILIAN TÎRNOVAN (12B)
Consultanți pe arii curriculare: Profesorii LIIS