0232.211.826 licinfoiasi@liis.ro

CE ESTE UN PROIECT EDUCAȚIONAL?

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală.
Strategia urmăreşte îmbunătăţirea calitativă a nivelului de educaţie absolut necesară în contextul unor schimbări complexe la nivelul vieţii de familie, a pieţei forţei de muncă, a comunităţii, a societăţii multiculturale şi a globalizării. Educaţia de bună calitate presupune aplicarea modelului diversităţii prin abordarea diferenţiată, iniţierea de proiecte în care să fie implicaţi elevi, cadre didactice de diferite specialităţi, parteneri educaţionali, pornind de la părinţi, societatea civilă, media şi comunitate.
Proiectele educative sunt definite ca un set de acţiuni planificate pe o durată determinată de timp care urmăresc atingerea unor obiective. Conform accepţiunii Comisiei Europene (1986), proiectul înseamnă „un grup de activităţi care trebuie realizate într-o secvenţă logică, pentru a atinge un set de obiective prestabilite, formulate de client.”

Ce schimbări poate aduce un proiect?

Asigură copiilor experienţe concrete de viaţă, necesare formării şi dezvoltării deprinderilor şi atitudinilor necesare construirii unei societăţi durabile, interacţionând direct cu mediul şi cu cei asemeni lor sau cu adulţii;
Copiii, cadrele didactice, partenerii şi colaboratorii îşi formează sau îşi îmbunătăţesc unele competenţe operaţionale, informaţionale şi de comunicare;
Un proiect produce schimbări în cultura organizaţională, transformând-o în una puternică, promotoare a iniţiativei, asumării şi conlucrării în echipă;
Un proiect conduce la consolidarea unui set de valori stabile şi coerente, care să determine la toţi cei implicaţi conduite favorabile unui stil de viaţă sănătos – mental, emoţional, fizic şi socio-moral;
Managementul de proiect consolidează mecanismele managementului instituţional;
Un proiect conduce la schimbarea mentalităţii cetăţenilor obişnuiţi cu privire la importanţa şi complexitatea activităţilor desfăşurate în această treaptă de învăţământ şi rolul acestora în pregătirea copilului pentru şcoală şi pentru viaţa socială;
Cadrele didactice îşi lărgesc orizotul preocupărilor, valorifică oportunităţile oferite de instituţiile administrative şi de cultură, organizaţii etc.

Care este valoarea pedagogică a unui proiect educaţional?

Implicarea într-un proiect asigură copiilor o motivare superioară în învăţarea şi practicarea deprinderilor complexe de comunicare (pe orizontală şi pe veticală);
Copiii se găsesc în faţa unor situaţii concrete, fiind determinaţi să elaboreze, să redea prin intermediul limbajului oral, scris, plastic idei, păreri, impresii;
Copiii sunt încurajaţi să facă predicţii, să manifeste opţiuni, să facă alegeri, motivându-le;
Copiii interacţionează cu alţi copii, fac schimb de informaţii, corespondează, vorbesc, se joacă, se iau la întrecere într-un cadru organizat, cu scopuri clar şi bine determinate;
Copiii îşi creează propriile resurse de învăţare pentru ei, dar pot crea şi pentru alţii.

„INTERACTIV-ART”

Zile de lucru, alături de echipe pline de entuziasm, fără de care nu s-ar fi putut materializa visul: spații interactive în care elevii noștri își pot exprima creativitatea!
Mulțumesc elevilor mei minunați care mi s-au alăturat în realizarea acestui proiect: LUIZA BURCĂ (10C), DEMETRA VASILE (10C), ELIZA GIURGICĂ (10C), ȘTEFAN BÎRLESCU (10C), ILINCA FARCA (10D), DAVID DRĂGHICI (10D), ALISA CRAUCIUC-BUJOR (10E), VIVIANA GROZA (10E), MATEI ALBIȘTEANU (10E), MIRUNA APETRĂCHIOAIE (9F), CARMEN NASTASĂ (9F), LAURA AXINTE (8C), TEODORA PRESCORNIȚĂ (8C), ANDREI CHERCIU (10A), ANDREI CIULU (10A), MATEI ȚOCU (10A), RĂZVAN COSOSCHI (10A), ROBERT CIOBANU (10A).
Mulțumim doamnei director Adina Romanescu pentru tot sprijinul și susținerea acordate!
Coordonator de proiect: Prof. dr. Anișoara Munteanu
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # # #

...

„ZIUA BRÂNCUŞI la LIIS”

Începând cu anul 2016, ziua de 19 februarie este dedicată marelui sculptor român CONSTANTIN BRÂNCUŞI, «părintele sculpturii moderne», cum a fost denumit prima dată de America.
S-a născut pe 19 februarie 1876 în Hobiţa, Peștișani, Gorj și este considerat unul dintre cei mai mari sculptori ai lumii, cu o contribuție covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană.
Ziua naşterii sale este sărbătorită în toată lumea fiind înscrisă în calendarul cultural universal.
La 148 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuși, în LIIS, elevii claselor de gimnaziu au realizat o expoziție cu desene în care au interpretat aspecte din viața și opera marelui sculptor.
Coordonator de proiect: Prof. dr. Anișoara Munteanu
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

„MOISIL ȘI URMAȘII SĂI", ediția a XII-a, 25 ianuarie 2024

În cadrul Zilelor LIIS, 25. 01.2024, au avut loc o serie de activități, printre care și tradiționalul concurs de postere „MOISIL ȘI URMAȘII SĂI", ediția a XII-a.
Felicitări tuturor echipelor, elevi ai claselor de gimnaziu, care au realizat lucrări încărcate de mesaje.
Coordonator de proiect: Prof. dr. Anișoara Munteanu
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

„CRĂCIUN CU DALBE FLORI”

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași găzduiește, în luna decembrie 2023, tradiționala expoziție de arte plastice „Crăciun cu dalbe flori”, organizată cu prilejul sosirii anotimpului alb, dar și în scopul întâmpinării sărbătorilor de iarnă.
Elevii claselor de gimnaziu și liceu, îndrumați de profesor dr. Anișoara Munteanu, au realizat lucrări originale, în care, din armonizarea formelor și culorilor, s-au născut povești de iarnă cu oameni de zăpadă, pomi împodobiți, colindători, Moși Crăciuni cu renii lor trăgând sănii încărcate cu daruri. Sărbătoarea Crăciunului este vestită prin lucrări cu tematica Nașterii Domnului.
Expoziția cuprinde și o instalație cu obiecte decorative realizate de elevii claselor de gimanziu, îndrumați de doamna profesor Carmen Sîrbu.
Coordonatori de proiect: Prof. dr. Anișoara Munteanu și Prof. Carmen Sîrbu.
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# #

...

„SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE 2023”

Sub motto-ul „PACE PENTRU PLANETĂ. O PLANETĂ A PĂCII", elevii Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil" din Iași au participat la o serie de activități de dezvoltare a acceptării și înțelegerii între oameni.
Proiectul „Îmbrățișăm diversitatea fiecăruia" s-a derulat pe 16 și 17 noiembrie 2023 și a inclus mai multe activități educative precum:prezentări tematice ale jocurilor, tradițiilor, specificului lingvistic și gastronomiei diferitelor etnii; o miniexpoziție de desene; proiecție de film și dezbatere;
Elevi de gimnaziu din clasele aV-a A, a VI-a A și a VIII-a C au valorizat talentele artistice și competențele digitale, arta de a susține un discurs în public și gândirea critică cu scopul de a conștientiza comunitatea despre necesitatea unui climat de comunicare, iubire și pace.
Coordonator: Prof. dr. Narcisa Adochiei
Organizatori: Prof. dr. Anișoara Munteanu, Prof. Alina Butnariu, Prof. dr. Georgiana Rusu
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

„FILIT, ediția 2023, la LIIS”

Joi, 19 octombrie 2023, între orele 10.00 - 12.00, la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil", Iași, elevii pasionați de universul literaturii s-au întâlnit cu autoarele Teodora Matei și Monica Ramirez, sub semnul Festivalului Internațional de Literatură și Traduceri, adică FILIT.
Coordonatoarele evenimentului, prof. dr. Narcisa Adochiei și prof. drd. Costina Macovei, au pregătit activități interactive. Elevii din școală le-au întâmpinat pe autoare cu acorduri de chitară, cu reel-uri video despre preferințele lor de lectură, romane de spionaj, fantasy, SF, thriller, cu ghicitori misterioase și chiar cu prezența lui Sherlock Holmes.
Pornind de la romanele celor două autoare, elevii, sub îndrumarea doamnei prof. dr. arte plastice Anișoara Munteanu, au realizat o miniexpoziție de creații artistice.
Elevele Livia Gheorghiu și Miruna Diaconu, din clasa a XI-a C, au fost membre în echipa de jurizare pentru „Premiul liceenilor pentru cea mai îndrăgită carte apărută în 2021”, sub coordonarea doamnei profesoare Daniela Zaharia.
Cele două autoare au intrat în dialog cu adolescenții care le-au adresat întrebări și curiozități legate de procesul de creație și de receptarea romanelor: Ce stă în spatele ideii de a împleti realitatea cotidiană cu poveștile de dragoste, intriga polițistă, paranormalul?, Cum este să fii autor de romane de spionaj în America? Dar în România?, Care sunt cărțile pe care ați dori ca cineva să le transpună în filme? Dialogul despre romane de spionaj și fantasy a îmbrăcat forma unei investigații despre evadarea în ficțional, nevoia de suspans și scriere creativă.
Cea mai mare surpriză din partea scriitoarelor a fost să ofere elevilor romane, să creeze un lanț al lecturii printre tineri și să le stimuleze pasiunea pentru lectură.
Dacă e toamnă, let's FeeLIT!
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

„PASTELURI DE TOAMNĂ LA LIIS”

E timpul în care natura ajunge în amurgul pârguit al anului, când în faţa ochilor ni se desfăşoară tablouri mirifice, în care culorile se dezvoltă într-o paletă cromatică uimitoare!
Frumuseţile şi bogăţiile pe care ni le oferă natura în acest superb anotimp au trezit impulsul creativ al elevilor, care au adus un modest omagiu toamnei, prin lucrările reunite în deja tradiționala expoziție intitulată PASTELURI DE TOAMNĂ LA LIIS.
Vă învităm să vă bucurați de explozia cromatică și de aroma fructelor de toamnă, a strugurilor din vii, a porumbului proaspăt cules, a legumelor de tot felul de prin grădini!
Este toamnă şi este frumos în LIIS!
Coordonatori de proiect: Prof. dr. Anișoara Munteanu și Prof. Carmen Sîrbu
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# #

...

# #

...

# # # #

„WORLD SPACE WEEK 2023”

Cerul înstelat a fascinat oamenii din cele mai vechi timpuri.
În antichitate se credea că planetele sunt zei care trăiesc în cer și de atunci am moștenit numele planetelor identice cu numele unor zei antici.
Apoi știința a evoluat și astăzi știm că stelele, planetele, cometele sau asteroizii sunt obiecte cosmice mai mari sau mai mici, grupate în sisteme stelare, galaxii ...
În onoarea cuceririlor științei, între 4 și 10 octombrie se sărbătorește WORLD SPACE WEEK (Săptămâna Mondială a Spațiului). Este o sărbătoare anuală ce se desfășoară în peste 95 de țări din întreaga lume. Săptămâna Mondială a Spațiului este definită oficial ca „o sărbătoare internațională a științei și tehnologiei și contribuția lor la îmbunătățirea condiției umane”.
Pentru al cincilea an consecutiv, elevii din LIIS au fost încântați să creeze produse artistice pe care le-au expus în Hol Extindere etaj 1 și vă așteaptă să le admirați lucrările!
Coordonatori de proiect: Prof. Carmen Sîrbu, Prof. dr. Anișoara Munteanu și Prof. Valeriu Vîlcu
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # # #

„9 Mai - ZIUA EUROPEI”

În fiecare an, de Ziua Europei (9 mai) sărbătorim pacea și unitatea în Europa.
Cu acest prilej, elevii din LIIS, au marcat evenimentul organizând un spectacol în care au interpretat mai multe genuri muzicale, un concurs cu întrebări pe tema „Istoria Uniunii Europene” și o expoziție cu lucrări realizate în tehnici clasice și digitale.
Coordonatori de proiect: Prof. Mihaela Orendovici, prof. dr. Cezar Furtună și prof. dr. Anișoara Munteanu
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# #

„Francofonia – aniversare 30 de ani”

În acest an, 2023, România aniversează 30 de ani de la aderarea la Francofonia instituțională, iar această aniversare pune în evidență, printre altele, valoarea și diversitatea contribuției României în cadrul Francofoniei, precum și acțiunile întreprinse pentru promovarea Francofoniei și valorilor sale.
În fiecare an, la 20 martie, cele 88 de țări și guverne de pe cinci continente, având statutul de membri sau observatori ai Organizației Internaționale a Francofoniei, sărbătoresc Ziua Internațională a Francofoniei. Această dată marchează aniversarea semnării, în 1970, la Niamey (Niger), a tratatului referitor la crearea Agenției de Cooperare Culturală și Tehnică (ACCT), devenită ulterior Organizația Internațională a Francofoniei (OIF).
Cu prilejul aniversării celor 30 de ani, elevii din LIIS, îndrumați de profesorii de limba franceză: Ionela Macovei Chirilă și Valeriu Mardare, au marcat evenimentul printr-o serie de activități artistice și o expoziție cu desene realizate sub îndrumarea profesoarei de arte plastice, Anișoara Munteanu.
Expoziția poate fi vizitată în perioada 24 – 31 martie 2023.
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # #

...

# #

...

# # #

...

# # #

„MĂRȚIȘOARE ÎN DAR”

Ateliere de confecționat mărțișoare - 28 februarie 2023
Proiect inițiat și coordonat de Prof. dr. Anișoara Munteanu
Participanți: Elevii claselor de gimnaziu.
Asistenți: Elevi voluntari din clasele a IX-a și a X-a
Coordonatori elevi clase participante: Profesorii diriginți
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # #

...

# #

„STUDII ȘI ... POVEȘTI”
- expoziție de grafică semnată de Lavinia Ghidersa -

Vă invităm să o cunoașteți pe LAVINIA GHIDERSA, elevă în clasa a XII-a F, la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, și poveștile ei transpuse în delicate lucrări de grafică prezentate în expoziția intitulată „STUDII ȘI ... POVEȘTI”, organizată în spațiul expozițional din Iulius Mall, Iași.
Conștientă că Arta este prezentă în viața de zi cu zi, Lavinia observă, vede dincolo de prima impresie, de obișnuit! În studiile și compozițiile realizate, ne propune o incursiune inedită și fascinantă de explorare a ființei umane, a potențialul expresiv al unor subiecte și reprezentări vizuale armonioase. Expoziția însumează peste douăzeci de portrete lucrate în creion grafic, cărbune și acuarelă, pe hârtie și sunt, în mare parte, studii. Portofoliul artistic al Laviniei este impresionant și conține, pe lângă activitatea de atelier, participări la diferite concursuri la care se face remarcată.
Expoziția poate fi vizitată în perioada 4 - 24 februarie 2023.
Organizator eveniment: Profesor Carmen Sîrbu
Coordonator și îndrumător: Profesor dr. arte vizuale Anișoara Munteanu
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # #

...

# #

CONSTANTIN BRÂNCUȘI, PĂRINTELE SCULPTURII MODERNE

Expoziție de pictură și grafică - februarie 2023
Lucrările sunt realizate de elevii claselor de gimnaziu.
Coordonator și îndrumător: Profesor dr. arte vizuale Anișoara Munteanu
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # # #

CITESC, DECI EXIST

„Pledoarie pentru lectură" la LIIS în perioada 13 - 16 februarie conectează iubitorii tehnologiei la lumile posibile pe care le construim, oamenii frumoși, ideile inovative care ne inspiră să fim mai buni. Cartea rămâne un mijlocitor între ființa noastră și absolut. Cu prilejul Zilei Naționale a Lecturii deschidem clubul de lectură „LECT - LIIS", pentru că „Citesc, deci exist.
Concursul de postere pentru gimnaziu, „Cartea mea preferată", coordonat de d-na prof. Anișoara Munteanu, devine un prilej de visare, stări de bine și o cale pe care o străbatem zilnic către laboratoarele de informatică.
Întâlnirea elevilor de liceu cu scriitorul Florin Irimia a fost un prilej de a schimba idei desprinse din cărțile care au avut impact. Sigur că vom și dărui, așa cum o facem mereu, sub semnul trimite cartea preferată către ceilalți.
Activitățile au fost organizate de elevii clasei a X-a C, sub coordonarea doamnei prof. Daniela Zaharia și prin implicarea doamnelor profesoare: Anamaria Ghiban, Daniela Anghelescu, Narcisa Adochiei, Beatrice Olariu, Costina Macovei, Anișoara Munteanu și Maria Rados.
Clubul de lectură este coordonat de elevii din clasa a X-a C: Bogdan Acălfoaie, Miruna Diaconu, Arin Donciu, Cristiana Balcanu și mentor, doamna dirigintă - prof. Daniela Zaharia.
Îndrumător realizare postere: Prof. dr. Anișoara Munteanu
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # #

...

# # # #

...

# #

CRĂCIUN CU DALBE FLORI

Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași găzduiește, în perioada 15 decembrie 2022 - 20 ianuarie 2023, expoziția de arte plastice „Crăciun cu dalbe flori”, organizată cu prilejul sosirii anotimpului alb, dar și în scopul întâmpinării sărbătorilor tradiționale de iarnă.
Elevii claselor de gimnaziu și liceu au abordat aceste tematici la orele de Educație plastică, Educație tehnologică, Educație socială și Educație religioasă, într-un demers școlar care a unit elevii și profesorii îndrumători într-un eveniment de dezvoltare a abilităților de exprimare plastică, civică, practică și religioasă.
Sub îndrumanrea doamnei prof. dr. Anișoara Munteanu, coordonatoarea proiectului, elevii au realizat lucrări originale, în care, din armonizarea formelor și culorilor, s-au născut povești de iarnă cu oameni de zăpadă, pomi împodobiți, colindători, Moși Crăciuni cu renii lor trăgând sănii încărcate cu daruri.
Sărbătoarea Crăciunului este vestită prin lucrări cu tematica Nașterii Domnului, realizate sub îndrumarea doamnei prof. dr. Violeta Țuțui.
Expoziția cuprinde și o instalație cu obiecte decorative realizate de elevii claselor de gimanziu îndrumați de doamnele profesoare Carmen Sîrbu și Magda Iorga.
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
Editare video: Emilian Tîrnovan, clasa 11B

Link: BZI despre Proiect

UNIȚI ÎN DIVERSITATE - eveniment dedicat Zilei Minorităților - 18 decembrie

Proiectul LIIS – „Uniți în Diversitate” a fost inițiat în noiembrie 2022, de doamnele profesoare Maria Rados și Daniela Zaharia. Timp de o lună, echipe de elevi, formate dintr-o clasă de gimnaziu și o clasă de liceu, s-au documentat despre minoritatea pe care și-au ales-o, apoi au elaborat împreună resurse educaționale deschise (filme, postere, afișe, desene, infografice, etc), care au fost prezentate tuturor elevilor școlii și accesibile elevilor și profesorilor din România.
„Valorizarea diversității culturale în Școala secolului XXI reprezintă calea prin care dezvoltăm atitudini pozitive în rândul elevilor noștri și care mai târziu vor fi transpuse în comportamente responsabile în societate. Proiectul nostru invită elevii să fie curioși, să își dorească să descopere pe cei care trăiesc alături de noi, să le înțeleagă tradițiile și obiceiurile și, mai ales, să respecte identitatea culturală a minorităților care trăiesc în România”. – a precizat prof. drd. Maria Rados, inițiatorul proiectului.
„Vă invităm la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași pentru a admira, alături de elevii școlii, expoziția realizată cu materialele educaționale produse de elevii claselor a XI-a A, a XI-a B, a XI-a E, a XI-a F, a X-a C, a X-a F, a IX-a B, a VIII-a A, a VII-a B, a VI-a A, a VI-a B, a V-a A, a V-a C, sub îndrumarea profesorilor diriginți Violeta Țuțui, Ines Crețu, Valeriu Vîlcu, Simona Iuscinschi, Daniela Zaharia, Mihaela Acălfoaie, Beatrice Olariu, Costina Macovei, Maria Rados, Daniela Anghelescu, Mihaela Muscalu, Mădălina Aruxandei organizată în corp A, parter extindere.
Expoziția ne conduce către momente de reflecție și stări de admirație față de tradițiile și simbolurile culturale, istorice ale minorităților și prin cotemplarea lucrărilor create în timpul orelor de educație plastică, sub îndrumarea doamnei prof. dr. Anișoara Munteanu.
Ne-am bucurat de sprijinul elevilor claselor a XI-a A, B, E și a VIII-a B în aranjarea expoziției, sub coordonarea doamnei profesor de istorie Maria Rados”, a declarat directorul Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași, prof. dr. Adina Romanescu.
Coordonator și îndrumător în realizarea creațiilor artistice: Prof. dr. Anișoara Munteanu
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
Editare video: Emilian Tîrnovan, clasa 11B

Link: BZI despre Proiect

„Iubirea învinge”- Spectacol caritabil

Spectacolul caritabil, „Iubirea învinge”, organizat în 12 decembrie 2022 la Palas Mall, a fost bucuria de a fi împreună în dorința de a-i sprijini pe ceilalți.
Spectacolul a fost inițiat în 2011 de directorul prof. Carmen Losonczy și consilierul educativ prof. Pașcan Maria, ajungând acum la a X-a ediție.
Palas Mall Iași ni s-a alăturat pe parcursul mai multor ediții, oferindu-ne tot suportul necesar pentru a desfășura, în Sala Atrium, acest eveniment de suflet.
Spectacolul din acest an a fost organizat de Consiliul Școlar al Elevilor și coordonat de prof. Mihaela Orendovici.
De asemenea, s-au implicat în organizare și profesorii: Maria Pașcan, Eduard Șchiopu. George Stan.
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu

Link: BZI despre Proiect

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

Orașul Iași - Ecouri din trecut

Luni, 21 noiembrie 2022, în amfiteatrul Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași, a avut loc evenimentul cultural de marcă: „Orașul Iași - Ecouri din trecut”, inițiat și coordonat de prof. Floricica Morariu, avocata Geanina Vera Poroșnicu, artista Ella Gondos.
Am fost onorați să avem alături de noi un descendet al marelui clasic - omul de poveste, Olguța Creangă Caia, strănepoata scriitorului Ion Creangă.
Elogiul adus culturii, implicit literaturii religioase, dobândeşte în opera distinsei doamne Olguţa Creangă Caia o puternică vibraţie morală, mărturisind despre responsabilitatea noastră, a celor de astăzi, de a ne ridica prin fapte de creaţie la universalitatea condiţiei umane. Strănepoata lui Ion Creangă, Olguța Creangă Caia, păstrează vie amintirea străbunicului său.
Doamna Gianina Vera Poroșnicu, avocat de excepție al Baroului Iași, are o strălucire sufletească aparte prin gestul său excepțional de a restaura, din fonduri personale, un monument istoric - Casa Joseph Zoller.
După trei ani de restaurare, Casa Joseph Zoller își arată frumusețea pierdută în anii comunismului. Grație actualului proprietar, Avocat Poroșnicu Gianina Vera, te oprești acum pe strada Elena Doamna din Iași, pentru a admira o bijuterie de arhitectură, construită în 1912, de un industriaș evreu, fabricant de bomboane, care a fost readusă la frumusețea de acum peste 100 de ani.
Pentru acest eveniment, prof. Floricica Morariu a regizat piesa de teatru „Procesul judiciar al vulpii”, interpretată de elevii clasei a V-a C, o adevărată întâlnire cu personajele copilăriei și o incursiune în toate poveștile lui Creangă.
Ca parte a evenimentului, s-a organizat și expoziția de arte plastice intitulată „Scene din operele lui Ion Creangă”. Ineditele lucrări de grafică și pictură au fost realizate de elevii claselor V-VII, coordonați și îndrumați de prof. dr. Arte vizuale Anișoara Munteanu.
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
Editare video: Emilian Tîrnovan, clasa 11B
# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

Să ne cunoaștem istoria locală și creatorii de frumos

Explorarea operelor de artă este acum facilitată de mediul online, grație accesibilității resurselor în format digital – tururi virtuale, ateliere interactive online, accesare nelimitată a colecțiilor muzeale și obiectivelor culturale, a conferințelor și studiilor, a spectacolelor și arhivelor de film și imagine.
Cu toate acestea, contemplarea se produce în fața lucrării de artă expusă în muzeu, galeria de artă, atelierul artistului...
Scopul esențial al acestor instituții este educarea. Prin modul de organizare a unei expoziții, muzeul, de exemplu, poate contribui la stimularea gândirii, spiritului de observație, deducției logice etc., având un rol important în dezvoltarea imaginației și sensibilității.
Numai simplul contact direct cu mărturia istorică sau opera de artă trezește în vizitator sentimentul de respect și admirație față de adevăr și frumos.
Proiectul „Să ne cunoaștem istoria locală și creatorii de frumos” se va desfășura pe parcursul anului școlar 2022-2023, cu elevii claselor a IX-a și a X-a, fiind coordonat de Prof. dr. Arte vizuale Anișoara Munteanu
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu

Link: BZI despre Proiect

# # #

...

# # #

PASTELURI DE TOAMNĂ LA LIIS

Expoziție de pictură și grafică - octombrie 2022
Lucrările sunt realizate de elevii claselor de gimnaziu.
Coordonator și îndrumător: Profesor dr. arte vizuale Anișoara Munteanu
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
Editare video: Emilian Tîrnovan, clasa 11B

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # # #

...

CONCURS DE CREAȚIE PLASTICĂ „MOISIL și URMAȘII SĂI”, ediția a XVI-a - 18 mai 2022

Expoziția conține postere create în diferite tehnici artistice - grafică, pictură, colaj - fiind realizate de elevii claselor de gimnaziu.
Coordonator și îndrumător: Profesor dr. arte vizuale Anișoara Munteanu
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

Vernisajul expoziției de icoane pe sticlă „Biruința Învierii Domnului”, 13 aprilie 2022
Evenimentul a fost organizat de Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, în parteneriat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România - Filiala Iași.
Au expus lucrări 20 de elevi de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” Iași cu vârsta cuprinsă între 12 și 16 ani.
Exercițiul artistic de realizare al icoanelor pe sticlă, concretizat printr-un atelier de pictură, coordonat de doamna profesoară de religie, Violeta Țuțui, și-a propus, pe lângă conectarea la frumosul artistic și spiritualitate, o mai bună intercunoaștere și comunicare între elevi.
Picturile au fost realizate de elevii claselor a V-a sub îndrumarea elevilor claselor a X-a, dorindu-se să fie un schimb real de mesaje artistice care să conecteze elevii la stări de bine.
Felicitări, doamnelor prof. dr. Violeta Marilena Țuțui și prof. Carmen Sîrbu pentru coordonarea acestui eveniment!
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # #
SĂRBĂTORI PASCALE FERICITE!
Expoziție de pictură, grafică și colaj - aprilie 2022

...

Sfintele Paști este sărbătoarea închinată Învierii Domnului din morți, prilej cu care elevii claselor V-IX, ai Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași, ne invită să le admirăm lucrările cuprinse în expoziția panotată în liceu, extindere-parter.
Coordonator și îndrumător: Prof. dr. Anișoara Munteanu
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # # #

...

Expoziția LIIS – SOLIDARI PENTRU PACE, panotată la Vama Sculeni – Ungheni,23 martie 2022
„O nouă zi în Vama Sculeni, zi în care colegele noastre au decorat containerele cu desene și mesaje de încurajare din partea elevilor de la Liceul Teoretic de Informatică ”Grigore Moisil”, Iași.” (voluntar Oana Strugariu, la Vama Sculeni – Ungheni, 23 martie 2022)
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # #

...

# # #

...

Rezonanțe de suflet ...
„De azi, din vamă:
O fetiță care a văzut desenele de aici, și-a amintit că are în mașină un album cu desene și a vrut să doneze unul copiilor care au făcut desenele de aici.
Sunt atât de emoționată de tot ce se întâmplă aici…(voluntar Oana Strugariu, la Vama Sculeni – Ungheni, 27 martie 2022)
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # #
LIIS - SOLIDARI PENTRU PACE
Motto: Dacă vrem să supraviețuim, trebuie să rămânem ÎMPREUNĂ și să avem grijă unii de alții!
Expoziție de pictură și grafică - martie 2022
Coordonator și îndrumător: Prof. dr. Anișoara Munteanu
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # # #
CALEIDOSCOP DE PRIMĂVARĂ, MARTIE 2022
Primăvara ne reamintește, prin vitalitate și frumusețe, de rolul femeii în cristalizarea noilor generații, în perpetuarea vieții.
Multiplele valențe de mamă, iubită, dascăl sau om de știință au fost omagiate în cadrul proiectului CALEIDOSCOP DE PRIMĂVARĂ, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, Muzeul Municipal „Regina Maria”, Iași, Asociația Meșterilor Populari din Moldova în parteneriat cu mai multe licee de prestigiu din Municipiul Iași.
În cadrul acestui proiect, elevii Liceului Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, sub coordonarea doamnei prof. Maria Pașcan, au realizat activitatea „Femeia de știință: trecut - prezent – viitor” marți, 8 martie 2022, găzduit de Muzeul Municipal „Regina Maria”, Iași.
Activitatea a debutat cu o discuție despre româncele care au schimbat lumea, cu referire la Ștefania Mărăcineanu, cea care a descoperit ploaia artificală. Un moment emoționant a fost interviul realizat de Consiliul Școlar al Elevilor LIIS cu femei - profesor care au inovat procesul educativ, au derulat proiecte interesante și au augmentat implicarea liceului în viața comunității locale.
Talentul artistic al elevilor claselor a IX-a s-a manifestat într-o mini-expoziție de postere, sub coordonarea și îndrumarea doamnei prof. dr. Anișoara Munteanu, profesor de arte plastice. Fiecare echipă a evocat femei de știință românce, precum Ana Aslan, Smaranda Brăescu, Aurora Gruescu, Elisa Leonida Zamfirescu, Ștefania Mărăcineanu. Întâlnirea s-a încheiat printr-o vizionare a filmulețului „Mărțișoare LIIS”, ce a reunit lucrări realizate de elevii claselor de gimnaziu.
Contribuția femeilor la dezvoltarea societății, deși discretă, este esențială. Misiunea nobilă a unei mame, a unui dascăl, a unui mentor este de a consolida caracterul și mintea tinerilor și de a-i pregăti pentru o viață trăită cu sens.
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

8 MARTIE la LIIS
„Consiliul Școlar al Elevilor LIIS a decis că ziua de 8 Martie trebuie sărbătorită într-un mod aparte. Precum primăvara înseamnă începuturi noi și bucurie, noi, CSE LIIS, am decis că o surpriză este modul perfect de a marca această zi.
Am reușit să realizăm o expoziție cu felicitări scrise de elevii liceului, cu mesaje adresate comunității didactice a liceului, încercând să ne exprimăm diferit mulțumirea și aprecierea noastră față de dumnealor.” - Denisa Porumb (11F), vicepreședinta CSE LIIS, 8 martie 2022.
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # #

...

# #
EXPO-MĂRȚIȘOR LIIS
Expoziție de pictură și grafică - martie 2022
Coordonator și îndrumător: Prof. dr. Anișoara Munteanu
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # # #
24 Ianuarie - MICA UNIRE
Expoziție de pictură și grafică - ianuarie 2022
Coordonator și îndrumător: Prof. dr. Anișoara Munteanu
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # #

...

# # #
AȘTEPTÂNDU-L PE MOȘ CRĂCIUN
Expoziție de pictură, grafică și obiect - decembrie 2021
Coordonator și îndrumător: Prof. dr. Anișoara Munteanu
Editare foto-video: Prof. dr. Anișoara Munteanu
DIRECTORUL ANULUI 2021 - ADINA ROMANESCU
Așteptarea a luat sfârșit! Directorul Anului 2021 este Adina Romanescu de la Liceul Teoretic de Informatică ”Grigore Moisil”, Iași. Felicitări și mult succes în continuare, doamna director Adina Romanescu! Respect și aleasă prețuire!
Patru directori de școală au fost premiați de Asociația pentru Valori în Educație (AVE) la Gala Premiilor pentru Directorii Anului, ediția 2021. Poveștile lor, cu imagini din școală, declarații ale colegilor de catedră și ale elevilor, au fost prezentate, miercuri, 24 noiembrie 2021, în cadrul unui eveniment organizat în sistem online. Cei patru directori câștigători au fost selectaţi din peste 1.000 de propuneri. Adina Romanescu, directoarea Liceului Teoretic de Informatică ”Grigore Moisil” Iași, a primit marele premiu de la președintele României, Klaus Iohannis.

...

„Dedic premiul colegilor și elevilor mei, cărora le ofer respectul și prețuirea pentru dedicația și pasiunea pentru învățare. Toată aprecierea mea pentru cei care au venit să lucreze în echipă cu noi, pentru cei cu care am construit comunități de învățare. Liceul Teoretic de Informatică "Grigore Moisil" Iași este Școala anului 2021, o Școală a Viitorului, o Școală Smart într-un Iași în care educația și industriile creative sunt branduri puternice.
Mulțumim absolvenților noștri, companiilor IT, facultăților ieșene care ni s-au alăturat în învățare și tuturor partenerilor noștri.
Felicitări Asociatia Pentru Valori In Educatie - AVE Romania pentru contribuția remarcabilă la creșterea școlilor care învață și care se dezvoltă pentru a oferi impact învățării în comunitate! Doar împreună vom putea să oferim fiecărui elev educația de care are nevoie.”

Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # #

...

SĂPTĂMÂNA EDUCAȚIEI GLOBALE, 15 - 21 NOIEMBRIE 2021
SFÂRȘIT DE TOAMNĂ LA LIIS - Expoziție de pictură, grafică, fotografie, obiect
Coordonatori: Prof. dr. Anișoara Munteanu și Prof. Carmen Sîrbu
Editare foto-video: Prof. dr. Anișoara Munteanu
FILIT LA LIIS - 21 OCTOMBRIE 2021
I can FIL IT - 21 octombrie 2021, la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”, Iași, întâlnire cu scriitori fascinanți.
Idei, povești, întrebări ușor timide, inspirație și respirație, umor subtil și scriitori rafinați, Răzvan și un Pumn-de-Fier, fizic și online, proză și poezie, emoție și sinceritate, Horia și Mircea. Lumină de chihlimbar azi, la LIIS, în dealul Copoului.
„SCRIITORI PRINTRE LICEENI" - ediția a IX-a.
Invitați: Horia Corcheș, Mircea Pricăjan
Coordonatori: Prof. Anamaria Ghiban, Prof. Daniela Anghelescu
Eveniment organizat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași.
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# #

...

# # #

...

# # #
SĂPTĂMÂNA MONDIALĂ A SPAȚIULUI, 4-10 OCTOMBRIE 2021
Expoziție-Instalație cu lucrări de grafică, pictură și obiecte 3D realizate de elevii claselor de gimnaziu.
Coordonatori: prof. Maria Pașcan, prof. dr. Anișoara Munteanu, prof. Carmen Sîrbu, prof. Valeriu Vîlcu.
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

TOAMNA ARTELOR LA LIIS, OCTOMBRIE 2021

GALERIE VIRTUALĂ
Expoziția conține lucrări create în diferite tehnici artistice - grafică, pictură, colaj, grafică digitală, fotografie - fiind realizate de elevii claselor de gimnaziu.
Coordonator și îndrumător: Profesor arte vizuale Anișoara Munteanu
Editare foto: Prof. dr. Anișoara Munteanu
# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # # #

...

# # # #

...

# # #

...

# # #

...

# # #

...

# # # #