Anunț Selecție Proiect Erasmus+ Elevi

16:00, 15-10-2019 | Postat in: Proiecte

ANUNȚ PENTRU SELECȚIE
 
 Proiect ERASMUS+
„The international pupil math workshops”
 
S-a prelungit perioada de depunere a dosarelor, până pe data de 8 octombrie 2019 ora 15.30.

Interviul se va susține în data de 9 octombrie 2019, iar programarea susținerii interviului va fi afișată în data de 8 octombrie 2019, până în ora 17.00 pe site și la avizier.

- Grup țintă: elevi cu vârstele cuprinse între 13-15 ani

- Perioada de desfășurare a proiectului: an școlar 2019-2020

- Depunerea DOSARULUI DE CANDIDATURA se va face până la data de 8.10.2019, ora 15.30 conţinând umătoarele documente:

1. Cerere scrisă adresată conducerii școlii 

2. Cv în format Europass/european completat în limba română şi semnat de către candidat, având anexate copii xerox după documentele justificative (formular tip - https://europass.cedefop.europa.eu/ro/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.iehtml);

3. Copie xerox după cartea de identitate;

4. Scrisoare de intenţie, având ca anexă planul de diseminare în care se va detalia modul în care vor fi utilizate rezultatele participării la proiect.

5. Prezentarea performantei atinse in domeniul matematicii  din anul şcolar 2018/2019,  având ca anexă documentele justificative (copie xerox diplome cu premii si mentiuni obtinute la concursuri de matematica si olimpiada de matematica);

6. Participarea la activitati reprezentative desfasurate in cadrul catedrei de matematica in anul scolar 2018/2019 (descrierea activitatii certificate de profesorul de matematica implicat)

7. Participarea la tabere de matematica sau alte manifestari academice organizate cu aviz ISJ, ce dovedesc obtinerea de plusvaloare;

8. Declarație/acord scris din partea părinților privind participarea la activitățile proiectului;

9. Recomandare privind implicarea în activităţile şcolii şi contribuţia la realizarea obiectivelor clasei de elevi pentru anul școlar precedent, semnată de profesorul – diriginte 

10. Adeverinţă medicală de la medicul şcolii/ medicul de familie care să ateste ca elevul nu suferă de boli cronice şi că este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare.

CRITERII PRIVIND SELECTIA ELEVILOR :

1. Cunoasterea limbii engleze(20p)

2. Performanta atinsa in domeniul matematicii  in anul şcolar 2018/2019,  (premii si mentiuni obtinute la concursuri de matematica si olimpiada de matematica);(20p)

3. Participarea la activitati reprezentative desfasurate in cadrul catedrei de matematica in anul scolar 2018/2019 ,la tabere de matematica, simpozioane, conferinte sau alte manifestari academice(30p)

4. Rezultate in implementarea tehnologiilor informatice moderne in coordonarea,organizarea,derularea de proiecte educationale (20p)

5. Sustenabilitatea activitatilor de diseminare propuse si capacitatea de a utiliza rezultatele proiectului(10p)

- Dosarele de candidatură se predau la secretariatul școlii și se solicită număr de înregistrare.

- Selecția va avea loc în perioada 09-14.10.2019 și va consta în evaluarea dosarelor si realizarea unui interviu. 

- Comunicarea rezultatelor se va face luni, 14.10.2019 .

Parteneri:              1)ZS Hornicka Hlucin(Cehia)

                              2)6th Gymnasium Chanion(Grecia)

 

-Informații suplimentare: Prof. Popa Lăcrămioara

                                       

 

Evenimente

LIIS în presă
10:37, 18-07-2024

LIIS în... citeşte mai mult »

ÎNTÂLNIRI DE PROMOŢIE 2024
12:55, 12-03-2024

Promoția 1979 a Liceului de Informatică Iași - organizeaza întâlnirea de 45 ani de la absolvire vineri,... citeşte mai mult »

ÎNTÂLNIRI DE PROMOŢIE 2023
14:15, 25-10-2023

Promoția 1978 a Liceului de Informatică Iași - organizeaza întâlnirea de 45 ani de la absolvire... citeşte mai mult »