Anunț Selecție Proiect Erasmus+ Echipa de proiect

17:00, 24-09-2019 | Postat in: Proiecte

SELECȚIE

 

în cadrul Proiectului Erasmus+ 

The international pupil

math workshops”

2019-1-CZ01-KA229-061331_3

          

       Pentru echipa de proiect formată din 8 persoane cu: spirit de inițiativă, implicare activă în activități extrașcolare, experiență în proiecte cu finanțare europeană, comunicare ritmică online și face to face, disponibilitate de lucru în timp suplimentar, comunicare verbală și scrisă în limba engleză, titulare la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil”:

*manager proiect: 1 loc,

*responsabil tehnic: 1 loc

*responsabil financiar: 1 loc,

*teaching/training/researcher – matematică: 3 locuri - cu responsabilități pentru coordonare activități extrașcolare (1 loc), diseminare (1 loc), evaluare/monitorizare (1 loc)

 

       Proiectul Erasmus+ The international pupil math workshops” implementat de LICEUL TEORETIC DE INFORMATICA GRIGORE MOISIL în perioada 2019-2020 are ca parteneri ZS Hlucin, Hornicka 7, Cehia și 6 Gymnasio Chanion, Grecia.

       Scopul proiectului este de a dezvolta interesul și competențele în matematică ale elevilor, îmbunătățirea abilităților de limbă în engleză și dezvoltarea abilităților sociale.
 

       Obiectivele principale:

 1. stimularea creativității în contexte multilingvistice și multiculturale
 2. dezvoltarea competențelor și schimbul de bune practici între România, Grecia și Cehia în domeniul învățării matematicii
 3. dezvoltarea gândirii creative la elevi prin inițierea de activități atractive
 4. încurajarea profesorilor să adopte metode pedagogice inovatoare utilizate în contexte formale și nonformale
 5. dezvoltarea și îmbunătățirea competenței profesionale ale cadrelor didactice prin utilizarea resurselor matematice pentru îmbunătățirea eficienței educației școlare
 6. utilizarea resurselor digitale în matematică ca mod de creștere a interesului pentru învățare și inovare în acest domeniu

 

Rezultate estimate

- creșterea motivației elevilor pentru învățarea matematicii

- toleranță și respect între diferitele grupuri culturale-etnice și sociale;

- creșterea competenței profesionale a personalului didactic și aplicarea de metode și abordări moderne în activitățile școlare;

 

      Cum?

Înscrierea se face  prin depunerea la secretariatul LIIS până la data de 25.09.2019, ora 14.00 a dosarului de candidatura ce conţine:

Opis referitor la documentele anexate (în această ordine):

 1. Adeverință de la secretariatul școlii: funcția, disciplina predată
 2. Scrisoare de intenţie care să includă motivaţia clară și bine argumentată pentru participarea la activitățile din cadrul proiectului, respectiv contribuția CONCRETĂ ce va fi adusă în echipa de proiect
 3. CV-format Europass în care se va preciza poziția pentru care se optează, însoţit de documentele justificative pentru punctajele din fișa de evaluare (în ordinea din fișă)
 4. Paşaport lingvistic Europass ce atestă nivelul competenţelor de limba engleză (document de autoevaluare)
 5. Acte care dovedesc experiența în cadrul proiectelor,

 

 • toate documentele vor fi datate și semnate, iar apoi îndosariate într‐un dosar de plastic cu șină, fără a se folosi folii; vă rugăm să NU adăugați documente nerelevante

 

Probele de concurs

 • Punctajul final este suma punctajelor obţinute pentru CV și scrisoarea de intenție.
 • Rezultatele: se afişează vineri 27.09.2019, la ora 14.00, individual pe email
 • Contestaţii: se depun luni, 30.09.2019, până la ora 12.00, la secretariatul LIIS

 

 

Director,

Prof CRISTINA TIMOFTE

Evenimente

LIIS în presă
10:37, 18-07-2024

LIIS în... citeşte mai mult »

ÎNTÂLNIRI DE PROMOŢIE 2024
12:55, 12-03-2024

Promoția 1979 a Liceului de Informatică Iași - organizeaza întâlnirea de 45 ani de la absolvire vineri,... citeşte mai mult »

ÎNTÂLNIRI DE PROMOŢIE 2023
14:15, 25-10-2023

Promoția 1978 a Liceului de Informatică Iași - organizeaza întâlnirea de 45 ani de la absolvire... citeşte mai mult »