Despre

Cercul de istorie PRIVIRE ÎN TRECUT se înfiinţează la nivelul unităţii şcolare, în cadrul  Liceului Teoretic de Informatică Grigore Moisil, Iași, din elevii care manifestă înclinaţii şi  interes deosebit pentru cercetarea şi cunoaşterea istoriei.

Între activităţile extracurriculare desfăşurate în şcoală, Cercul de istorie ocupă un loc important, având o valoare instructivă şi formativă deosebită pentru toţi membrii ei.

Activităţile desfăşurate în cadrul Cercului de istorie sunt organizate în afara planului de învăţământ şi a curriculumului şcolar,  dar sunt strâns legate de procesul de învăţământ, elevii având posibilitatea:

 • să aprofundeze cunoştinţele primite la orele de curs, să le descopere înţelesuri noi, să le integreze în ansamblul cunoştinţelor pe care le au;
 • să-şi însuşească tehnicile de cercetare ale ştiinţei istorice, să-şi formeze deprinderi de investigare şi de elaborare de referate pe teme de istorie;
 • să colecţioneze documente sau vestigii arheologice în vederea cunoaşterii istoriei locale;
 • să elaboreze materiale didactice, hărţi istorice, planşe;
 • să participe la întâlniri cu personalităţi din diverse domenii, cu istorici şi cu participanţi la mari evenimente ale istoriei naţionale;
 • să vizioneze filme istorice;
 • să amenajeze un muzeu şcolar;
 • să organizeze concursuri, spectacole şi sărbătorirea unor aniversări ale istoriei naţionale şi universal;
 • să publice articole şi comunicări ştiinţifice într-o revistă proprie.

 

OBIECTIVELE  PRINCIPALE  ALE  CERCULUI DE ISTORIE

Obiectivele principale ale Cercului sunt acele domenii în care see materializează activitatea membrilor;

 • Iniţierea şi susţinerea de conferinţe, colocvii, seminarii, eseuri pe teme diverse;
 • Facilitarea vizitelor la instituţiile de cultură locale şi naţionale ;
 • Cercetarea în domeniul istoriei, culturii, artei etc.;
 • Cercetarea monumentelor şi siturilor istorice;
 • Sprijinirea cu informaţii, voluntariat, studii la promovarea istoriei locale, naţionale şi universale;
 • Procurarea de carţi, reviste, articole, etc care privesc istoria şi îmbogăţirea fondului bibliotecii colegiului ;
 • Editarea unei reviste cu numele cercului ;
 • Sprijinirea eforturilor  instituţiilor abilitate pentru conservarea, întreţinerea, restaurarea monumentelor istorice locale;
 •  Acordarea de sprijin instituţiilor specifice  pentru promovarea şi cunoaşterea culturii populare, etnografiei locale, regionale.