Despre SSMR


Istoric


Societatea de Ştiinţe Matematice din România (SSMR) este continuatoarea Societăţii Gazeta Matematică (SGM), înfiinţată în decembrie 1910, prin legea 3798 din 18 decembrie 1910, publicată în Monitorul Oficial din 25 decembrie 1910. Scopul SGM era răspândirea gustului pentru studiul ştiinţelor matematice şi îndrumarea cercetării originale relative la această ramură de ştiinţă.

Înfiinţarea SGM a fost precedată de existenţa efemeră a Societăţii Amicii Ştiinţelor Matematice (1894) şi a înfiinţării Societăţii Române de Ştiinţe (1897-1949).

Pâna în 1949 activitatea SGM a fost centrată pe editarea Gazetei Matematice, care apare fără întrerupere din 1895.

După 1949 societatea a purtat diferite denumiri. Din 1990 se numeşte Societatea de Ştiinţe Matematice din România. La 3 octombrie 2000, prin hotarârea Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti, SSMR a fost declarată succesoarea Societăţii Gazeta Matematică.


Cei patru stâlpi ai Gazetei Matematice