GIS - New technology for good practices in school
PROIECT DE MOBILITATI LEONARDO Da VINCI

Promotor : LICEUL DE INFORMATICA “GRIGORE C. MOISIL” IASI, ROMÂNIA
Partener : ASSOCIAÇÃO DIOGO DE AZAMBUJA – ESCOLA PROFISSIONAL DE MONTEMOR- O-VELHO, PORTUGALIA
Durata : 3 saptamâni (4 – 24 martie 2007)
Beneficiari : 10 elevi + 1 profesor
Profesor coordonator : Mirela Tibu Contact:
.mirela.tibu@gmail.com

PREZENTAREA PROIECTULUI

Saptamana Comenius dec 2006

CERERE TIP (pentru inscrierea in echipa de proiect)

CRITERII DE SELECTIE

a) rezultate în implementarea tehnologiilor informatice moderne (dezvoltare de soft utilitar/educational, contributii personale la proiecte IT );
b) rezultate deosebite la concursuri scolare de informatica;
c) implicare în realizarea de proiecte cu participarea si în sprijinul comunitatii locale;
d) abilitati si experienta în realizarea paginilor Web;
e) realizarea de activitati care asigura promovarea imaginii liceului;
f) abilitati de lucru în echipa;
g) disponibilitate pentru studiu individual;
h) abilitati de comunicare verbala si scrisa în limba engleza (utilizarea vocabularului de specialitate);
i) probarea calitatilor morale si de comportament (corectitudine, punctualitate, colegialitate, responsabilitate, ambitie, creativitate, sociabilitate etc.);
j) starea sanatatii foarte buna.

Elevii interesati vor depune, pâna la data de vineri, 19 ianuarie 2007, la profesorul coordonator (Mirela Tibu), urmatoarele documente:
• cererea tip de participare în proiect (se poate descarca aici cerere inscriere)
• curriculum vitae
• recomandari scrise din partea profesorului diriginte si a profesorului de informatica
• adeverinta medicala de la medicul scolii care sa ateste ca elevul nu sufera de boli cronice si ca este apt din punct de vedere medical pentru o astfel de deplasare

Concursul de selectie va avea loc la o data ce va fi comunicata ulterior si va consta în:
– prezentarea si evaluarea portofoliului de aplicatii dezvoltate în domeniul informatic
– test de limba engleza
– interviu (prezentarea CV-ului)
– aprecierea recomandarilor